SKADRON PENDIDIKAN 401

Skadron Pendidikan 401 adalah unsur pelaksana Lanud Adi Soemarmo dan berkedudukan Iangsung di bawah Komandan Lanud Adi Soemarmo, yang bertugas melaksanakan Pendidikan Sekolah Pembentukan Perwira TNI AU, Pendidikan Pertama PSDP Penerbang TNI. Skadik 401 mempunyai fungsi :

 • Melaksanakan dan menjabarkan kurikulum/silabus untuk bahan pengarahan dan pengajaran.
 • Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan guna menjamin pencapaian sasaran kegiatan secara berhasil dan
  berdaya guna.
 • Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan-satuan terkait di dalam lanud.
 • Mengajukan pertimbangan dan saran, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.


Organisasi Skadron Pendidikan 401

Skadron Pendidikan 401 terdiri dari :

Eselon Pemimpin : Komandan Skadron Pendidikan 401, merupakan pelaksana Komandan lanud Adi Soemarmo yang bertugas melaksanakan Pendidikan Sekolah Pembentukan Perwira TNI AU, Pendidikan Pertama Penerbang TNI PSDP. Saat ini Komandan Skadik 401 dijabat oleh Letkol Nav Mohammad Jauzan.  Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Danskadik 401 mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

 1. Merencanakan, menyusun dan mengendalikan pelaksanaan operasi pendidikan.
 2. Mengawasi kegiatan tenaga pendidik dan siswa dalam proses pendidikan sesuai dengan program pengajaran.
 3. Membuat laporan evaluasi pendidikan, balk yang menyangkut materi ajaran, metode maupun alins/alongins dan fasilitas pendidikan.
 4. Melaksanakan pembinaan terhadap sswa dan tenaga pendidik, baik secara formal maupun nonformal.
 5. Memelihara dan meningkatkan moril, penegakan hukum, tata tertib dan disiplin satuan.
 6. Ikut serta dalam penyusunan instruktur.
 7. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam dan di luar lanud atas izin Dan Wingdik Smo .
 8. Mengajukan pertimbangan dan saran, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Eselon Pelayanan :

 1. Urusan Tata Usaha, disingkat Urtu. Urtu adalah staf pembantu Danskadik dalam bidang surat menyurat/tata usaha kantor dan administrasi pendidikan.
 2. Urusan Dalam, disingkat Urdal. Urdal adalah staf pembantu Danskadik yang bertugas melaksanakan ketertiban, kebersihan dalam kesatuan dan menyiapkan bahan recording/laporan dalam bidang tugasnya serta menunjang pelaksanaan pendidikan dalam bidang pembekalan

Eselon Stat Pelaksana :

 1. Seksi Operasi. disingkat Siops.
 2. Seksi Alins disingkat Sialins.
 3. Seksi Lamja disingkat Silamja.
 4. Kelompok Tenaga Pendidik, disingkat Pokgadik.
 5. Seksi Pembinaan disingkat Sibin.

Eselon Pelaksana:

 1. Flight A, disingkat Flight A.
 2. Flight B. disingkat Flight B.
 3. Flight C, disingkat Flight C.
 4. Flight D, disingkat Flight D.